1990   Japan, China Ju Dou
Ju Dou Image Cover
Additional Images
Director:Fengliang Yang, Yimou Zhang
Studio:China Film Co-Production Corporation
Writer:Heng Liu
IMDb Rating:7.6 (4,611 votes)
Awards:Nominated for Oscar. Another 3 wins & 1 nomination
Genre:Drama
Duration:95 min
Languages:Mandarin
IMDb:0099902
Amazon:6305460183
Search:NetflixYouTube
Fengliang Yang, Yimou Zhang  ...  (Director)
Heng Liu  ...  (Writer)
 
Li Gong  ...  Ju Dou
Baotian Li  ...  Yang Tian-qing
Wei Li  ...  Yang Jin-shan
Ma Chong  ...  
Zhijun Cong  ...  
Wu Fa  ...  
Jia Jin  ...  
Xingli Niu  ...  
Yang Qianbin  ...  
Jia Zhaoji  ...  
Zhang Yi  ...  Tianbai as child
Ji-an Zheng  ...  Yang Tian-bai as a Youth
Ru-jin Xia  ...  Composer
Jiping Zhao  ...  Composer
Changwei Gu  ...  Cinematographer
Lun Yang  ...  Cinematographer
Yuan Du  ...  Editor
Summary: A woman married to the brutal and infertile owner of a dye mill in rural China conceives a boy with her husband's nephew but is forced to raise her son as her husband's heir without revealing his parentage in this circular tragedy. Filmed in glowing technicolour, this tale of romantic and familial love in the face of unbreakable tradition is more universal than its setting.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic