Wu xia   2011   Hong Kong, China Dragon
Dragon Image Cover
Additional Images
Director:Peter Chan
Studio:Dingsheng Cultural Industry Investment
Writer:Oi Wah Lam
IMDb Rating:7.0 (2,599 votes)
Awards:5 nominations
Genre:Action, Drama
Duration:126 min
Languages:Mandarin
IMDb:1718199
Search:NetflixYouTube
Peter Chan  ...  (Director)
Oi Wah Lam  ...  (Writer)
 
Takeshi Kaneshiro  ...  Xu Bai-jiu
Wei Tang  ...  Ayu
Jimmy Wang Yu  ...  Master
Donnie Yen  ...  Tang Long
Kara Hui  ...  
Jiang Wu  ...  
Kang Yu  ...  
Xiao Ran Li  ...  
Kenji Tanigaki  ...  
Yan Hua  ...  
Wu Jiang  ...  
Yu Kang  ...  
Hua Yan  ...  
Kwong Wing Chan  ...  Composer
Peter Kam  ...  Composer
Chatchai Pongprapaphan  ...  Composer
Yiu-Fai Lai  ...  Cinematographer
Jake Pollock  ...  Cinematographer
Derek Hui  ...  Editor
Summary: In a remote Chinese village, ordinary paper maker Liu Jin-Xi (Donnie Yen) lives with his wife Ayu (Wei Tang) and two sons. When two bandits attempt to rob a nearby general store, Liu Jin-Xi happens to be nearby and comes to the store's defense. The final result of the battle is that the two bandits are killed by Liu Jin-Xi.

Detective Xu Bai-Jiu (Takeshi Kaneshiro) is then tasked to investigate the general store robbery. His attention quickly focuses on Liu Jin-Xi as he suspects the ordinary paper maker is hiding a secret past ...


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic