2012   Hong Kong The Silent War
The Silent War Image Cover
Additional Images
Director:Felix Chong, Alan Mak
Studio:Mei Ah Films Production Co. Ltd.
Writer:Felix Chong, Jia Mai, Alan Mak
IMDb Rating:6.3 (172 votes)
Genre:Drama
Duration:120 min
Languages:Mandarin, Cantonese
IMDb:2078768
Search:NetflixYouTube
Felix Chong, Alan Mak  ...  (Director)
Felix Chong, Jia Mai, Alan Mak  ...  (Writer)
 
Xun Zhou  ...  Zhang Xuening
Tony Leung Chiu Wai  ...  He Bing
Mavis Fan  ...  Shen Jing
Xuebing Wang  ...  Guo Xingzhong
Yong Dong  ...  Wu Chang
Lap-Man Sin  ...  
Wai Lam  ...  Zhang Guoxiang, KMT agent
Carrie Ng  ...  
Henry Fong  ...  
Ru Bai  ...  
Tingting Gan  ...  
Chi Leung 'Jacob' Cheung  ...  Sparrow
Kwong Wing Chan  ...  Composer
Anthony Pun  ...  Cinematographer
Curran Pang  ...  Editor
Summary: An espionage thriller set in the 1950s and adapted from the novel "Year Suan/Plot Against" by May Jia. Tony Leung Chiu Wai plays a blind man who works for a piano tuner. He is recruited for a spy mission because of his exceptional hearing.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic