Wu jian zui   2012   China Zombies Reborn
Zombies Reborn Image Cover
Additional Images
Director:Xia Yong
Studio:Beijing Film Production Corporation of China Film Co.
Writer:Gui Dou
IMDb Rating:3.2 (10 votes)
Genre:Horror, Sci-Fi
Duration:88 min
Languages:Mandarin
IMDb:2800448
Search:NetflixYouTube
Xia Yong  ...  (Director)
Gui Dou  ...  (Writer)
 
Si Chan  ...  Guo Zi (as Chen Shi)
Li Chung-Yan  ...  
Shang Hua  ...  
Liu Jiatong  ...  
Sek-Ming Lau  ...  
Siu-Lung Leung  ...  (as Bruce Leung Siu-Lung)
Li Qin Long  ...  (as Li Qi-Long)
Lau Sin  ...  
Mo Tse  ...  (as Xie Miao)
Qiao Yu-Han  ...  
Li Zhang  ...  Cinematographer
Summary: A beautiful woman is kidnapped by zombies from a hospital and finds herself imprisoned in a terrorist laboratory. she must fight to survive, and escape becoming a zombie herself.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic