Yi dai zong shi   2013   Hong Kong, China, France The Grandmaster
The Grandmaster Image Cover
Additional Images
Director:Kar Wai Wong
Studio:Block 2 Pictures
Writer:Kar Wai Wong, Haofeng Xu, Jingzhi Zou
IMDb Rating:7.6 (633 votes)
Genre:Action, Biography, Drama
Duration:130 min
Languages:Mandarin, Cantonese, Japanese
IMDb:1462900
Search:NetflixYouTube
Kar Wai Wong  ...  (Director)
Kar Wai Wong, Haofeng Xu, Jingzhi Zou  ...  (Writer)
 
Ziyi Zhang  ...  
Tony Leung Chiu Wai  ...  Yip Man
Cung Le  ...  
Hye-kyo Song  ...  
Chen Chang  ...  
Woo-ping Yuen  ...  
Siu-Lung Leung  ...  
Julian Cheung  ...  
Cheung-Yan Yuen  ...  
Meng Lo  ...  
Elvis Tsui  ...  
Shun-Yee Yuen  ...  
Benshan Zhao  ...  
Kuan-Chun Chi  ...  
Hoi-Pang Lo  ...  
Shigeru Umebayashi  ...  Composer
Philippe Le Sourd  ...  Cinematographer
William Chang  ...  Editor
Summary: The story of martial-arts master Ip Man, the man who trained Bruce Lee.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic