Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo   2012   Japan The Kirishima Thing
The Kirishima Thing Image Cover
Additional Images
Director:Daihachi Yoshida
Studio:Ax-On
Writer:Ryô Asai, Kohei Kiyasu, Daihachi Yoshida
IMDb Rating:7.4 (1,035 votes)
Awards:9 wins & 5 nominations
Genre:Drama
Duration:103 min
Languages:Japanese
IMDb:2142797
Search:NetflixYouTube
Daihachi Yoshida  ...  (Director)
Ryô Asai, Kohei Kiyasu, Daihachi Yoshida  ...  (Writer)
 
Ryûnosuke Kamiki  ...  Ryoya Maeda
Ai Hashimoto  ...  Kasumi Higashihara
Suzuka Ohgo  ...  Aya Sawashima
Kôdai Asaka  ...  Tomohiro
Isao Enomoto  ...  Hino
Takemi Fujii  ...  Shiori
Masahiro Higashide  ...  Hiroki Kikuchi
Hideto Iwai  ...  Katayama
Tomoya Maeno  ...  Takefumi
Mayu Matsuoka  ...  Sana
Motoki Ochiai  ...  Ryuta
Shigeru Okuse  ...  
Kurumi Shimizu  ...  Mika Miyabe
Nobuyuki Suzuki  ...  Kubo
Taiga  ...  Fuusuke
Tatsuo Kondô  ...  Composer
Ryûto Kondô  ...  Cinematographer
Mototaka Kusakabe  ...  Editor
Mizuki Yamamoto  ...  Risa
Summary: "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" tells the story of two high school students who crosses social boundaries between the elite and lower class at their school. Ryoya Maeda, from the lower class, is a member of the film club, while Hiroki Kikuchi, from the elite class, is a non-participating member of the high school baseball team.
Notes

1. Movie is based on the novel "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" by Ryo Asai (first published February, 2010).
2. Ryo Asai's original novel "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" is an omnibus story telling the stories of numerous characters. The movie "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" focuses on two characters from the novel Ryoya Maeda & Hiroki Kikuchi.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic