Kawaki   2014   Japan The World of Kanako
The World of Kanako Image Cover
Additional Images
Director:Tetsuya Nakashima
Studio:GAGA
Writer:Akio Fukamachi
IMDb Rating:6.6 (2,036 votes)
Awards:3 wins & 1 nomination
Genre:Drama
Duration:118 min
Languages:Japanese
IMDb:3108158
Search:NetflixYouTube
Tetsuya Nakashima  ...  (Director)
Akio Fukamachi  ...  (Writer)
 
Kôji Yakusho  ...  Akikazu Fujishima
Nana Komatsu  ...  Kanako
Satoshi Tsumabuki  ...  Asai
Jô Odagiri  ...  Detective Aikawa
Ai Hashimoto  ...  Emi Morishita (Kanako's high school friend)
Miki Nakatani  ...  Rie Azuma
Fumi Nikaidô  ...  Nami Endo (Kanako's ex-middle school classmate)
Jun Kunimura  ...  Tsujimura
Hiroya Shimizu  ...  I
Munetaka Aoki  ...  Sakiyama
Asuka Kurosawa  ...  Kiriko Fujishima
Mahiro Takasugi  ...  Yasuhiro Matsunaga
Aoi Morikawa  ...  Tomoko Nagano
Shôno Hayama  ...  Seiji Ogata
Yoshio Kou  ...  Yoshinori Chou
Shôichi Atô  ...  Cinematographer
Yoshiyuki Koike  ...  Editor
Joe Odagiri  ...  Detective Aikawa
Hiroki Nakajima  ...  Shimazu
Summary: Showa Fujishima (Koji Yakusho) is a former detective. One day, his daughter Kanako (Nana Komatsu), who is a model student, disappears. To find his daughter, he investigates more carefully into his daughter's life. He then becomes involved in a shocking situation.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic